Sportklimmen, spelen met evenwicht

Dit boek is verschenen eind 2003, kende in 2006 de tweede druk en in 2014 volgde een derde, sterk gewijzigde druk. In de zomer 2018 volgt de 4e, sterk herziene druk. Het boek is vooral geschreven voor docenten lichamelijke opvoeding, maar is ook nuttig voor kliminstructeurs en klimtrainers. Docenten LO hebben vooral veel aan de hoofdstukken over materiaal, veiligheid en lesgeven (H2 en 3), maar ook aan de spel en techniekvormen (H4 en 5). Instructeurs kunnen vooral hoofdstuk 4 en 5 gebruiken vanwege de talloze spel en techniekvormen die erin worden beschreven (in totaal 186 in de derde druk en 188 in de vierde). Ten opzichte van de eerste druk zijn er vooral op het vlak van lesgeven en de richtlijnen voor instructie met klimmen grote verschillen. Om de paar jaar geeft de NKBV nieuwe richtlijnen op het gebied van het inbinden bij het klimmen en de keuze van materiaal.
In grote lijnen komt het er op neer dat de NKBV op dit moment voor toprope klimmen zowel direct als indirect inbinden doorde klimmer toestaat. Indirect inbinden moet dan wel gebeuren met een dubbel beveiligde karabiner (of twee tegengesteld gedraaide, gesloten schroefkarabiners). Sinds december 2013 deed de NKBV de zekeracht in de ban voor beginnende klimmers. De tuber is voortaan hét zekerapparaat voor beginners en sinds kort alleen die met remgroeven. Daarnaast moet elke beginnende klimmer ook kennismaken met een blokkerend apparaat (een half automaat of een auto-tuber). Ook het aantal touwgroepjes dat een instructeur (of docent) onder zijn of haar hoede mag nemen, is aangepast. De tekst daarvoor luidt als volgt:

‘Op dit moment geldt in Nederland dat 3 touwgroepjes het maximale aantal is dat gediplomeerde kliminstructeurs onder hun hoede mogen nemen. Internationaal geldt vaak een maximum van 4 touwgroepjes. Om die reden en ook omdat er veel vragen hierover komen uit het werkveld, gaat het ‘landelijk klimplatform onderwijs’ (experts van KVLO, NKBV en de ALO’s) uit van de volgende richtlijn:

‘Voor lessen aan beginners geldt dat een ervaren kliminstructeur maximaal 3 groepjes van 3 klimmers (met back-up zekeraar), overzichtelijk en op ingrijpafstand bij elkaar, mag lesgeven. Voor een docent L.O. met instructeursdiploma en veel ervaring met het lesgeven op een klimwand geldt een maximum van 4 groepjes. Het aantal groepjes hangt ook af van de doelgroep waaraan wordt lesgegeven’. Overigens doet de NKBV geen uitspraak voor niet-gediplomeerde kliminstructeurs.

Bestellen?
Het boek is te bestellen bij het Jan Luiting Fonds van de KVLO (de vakvereniging voor docenten L.O.) en kost €16,90 exclusief verzendkosten: https://www.sportsmedia.nl/sportklimmen-spelen-met-evenwicht.html

Sportklimmen, spelen met evenwicht
Prijs €16,90